METS’te Yaz Okulu Başladı!

İngilizce

Haftada 20 saat, native eğitmenler, ücretsiz kitaplar, 8-12 kişilik sınıflar, 4-6 kişilik özel gruplar

Türkçe

Yabancı çocuklara yönelik, haftada 20 saat, zengin konuşma deneyimi, kültürlerarası beceriler

Sihirli Matematik

Uluslararası standartlarla uyumlu güncel bir matematik programı.

Robotik Kodlama

Anahtar kavramları ve terimleri her iki dilde de keşfeden sorgulamalı bilimsel içerik ve teknoloji programı.

Eğitim Başlıyor!

Dilinizi seçin, sınırlarınızı aşın, yeni dünyalar keşfedin.

METS’te öğrenciler öğrenme sürecinde meraklı ve istekli olurlar. Gereksinim duydukları hedef dil becerilerini geliştirirken yeni öğrendikleri dilin kültürünü ve bu kültüre ait davranış kodlarını da keşfeder ve merak ettiklerini özgürce sorarlar. Öğretmenler özgün ve çok kültürlü bir ortam yaratarak öğrencilerin kültürlerarası becerilerini destekler.

Kişisel Gelişim

METS’te tasarlanan programlar yalnızca ana dilinde günlük iletişim becerilerini (BICS- Temel Kişilerarası İletişim Becerileri) desteklemez, bu hedefi aşarak akademik dil becerilerini (CALP- Bilişsel Akademik Dil Yeterliliği) destekler. METS’te tasarlanan dil öğretimi programlarında Bilişsel Akademik Dil Yeterliliğini hedefleyen zenginleştirici iki / çok dilli öğretim modelinden yararlanılmaktadır.

Akademik okuryazarlık becerisine ek olarak, öğrencilerin eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, etkileşim, dijital okuryazarlık ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeleri için gereken desteği sunmaktayız. Ders programlarımız, iki dilliliğin bilimsel temellerine dayanan zenginleştirici iki dilli eğitim modellerini ve 21. Yüzyıl becerilerini birbirine entegre ederek öğrencileri çeşitli dilsel etkinlikler yoluyla başarılı olmaya hazırlar. METS bu hedefleri gerçekleştirirken öğrencilerin sosyal ve duygusal olarak öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olan güvenli ve destekleyici bir ortam yaratır.

Misyonumuz, 7-12 yaş arasındaki çocuklarda dört temel dil becerisinin yanında entelektüel merak, kültürel yeterlilik ve küresel farkındalık uyandıran destekleyici iki dilli eğitim sağlamaktır. Okulumuz her çocuğun kendini değerli ve özel hissettiği saygı, kapsayıcılık ve çeşitlilik kültürünü geliştirme konusunda duyarlıdır.

Dil Öğrenimi

Zengin konuşma deneyimi sunan ilgi çekici derslerle tanışın.

Zengin konuşma deneyimi sunan dersler METS’te güncel ve etkili öğrenme yöntemleri ile zenginleştirilmiştir. Sinema ve konuşma kulüplerinde anlatma becerilerini geliştirmeye yönelik sıra dışı etkinlikler sunulmaktadır. METS’te konuşma kaygısını azaltan cesaretlendirici bir ortam vardır.

Etkinlikler